Galeria

Powrót do strony głównej

Galeria Przy Rynku

Galeria Przy Rynku to pierwsze w powiecie piaseczyńskim miejsce prezentujące twórczość osób z
niepełnosprawnością. Została otwarta 9 czerwca 2018 roku. Mieści się w siedzibie naszego ośrodka w
Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 4 i jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 -15 00 .

 

Prymitywizm, sztuka naiwna, Art Brut (szampański margines) czy Outsider Art – takimi terminami
zwykło się nazywać twórczość osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z
niepełnosprawnościami lub chorobami psychicznymi. Artyści zaliczani do tych nurtów to najczęściej
samoucy pracujący pod wpływem potrzeby wewnętrznej, z dala od artystycznych szkół i elit. Prace te
wykraczają poza konwencje i poprawność. Oferują coś więcej – niezwykłą szczerość i wyjątkowe
spojrzenie na otaczający nas świat. Rzeczy dotąd znane i oczywiste nabierają nowych kształtów i
znaczeń. To, co nazywamy prostotą czy naiwnością, okazuje się największym atutem osób z
niepełnosprawnością i ich dzieł. Uwagę przykuwa również wysoka jakość prezentowanych w Galerii
prac, dbałość o szczegóły. Jest to wynik nie tylko wrodzonych uzdolnień, ale przede wszystkim
wytrwałej pracy i doskonalenia warsztatu: podczas terapii w WTZ oraz w czasie wolnym.

 

Celem Galerii Przy Rynku jest przede wszystkim ukazywanie potencjału osób z niepełnosprawnością
oraz promowanie ich prac. Galeria jest przestrzenią integracji. Dzięki wystawionym pracom i
organizacji wydarzeń kulturalnych osoby niepełnosprawne mają szansę zaistnieć w świadomości
społeczności lokalnej. Do współpracy zapraszamy także zaprzyjaźnionych pełnosprawnych twórców.
Wszystkie dzieła i ich autorzy dzielą tę samą przestrzeń, dzięki czemu zapominamy o barierach, a
skupiamy się na kunszcie i pięknie.

 

Prowadzenie Galerii zostało powierzone uczestnikom WTZ i stanowi dla nich wyjątkową formę
rehabilitacji zawodowej. Meble stanowiące o klimacie miejsca także zostały wykonane przez
uczestników ośrodka w ramach kursu stolarskiego (we współpracy z przedsiębiorstwem STAWO).

Artystów i wszystkie osoby zainteresowane współpracą serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Powrót do strony głównej