Wesprzyj nas

Powrót do strony głównej

DAROWIZNY
Będziemy także wdzięczni za wszelkie darowizny
przekazywane na konto naszej placówki:
56 1050 1012 1000 0090 3168 7735
(ING Bank Śląski S.A.)
z dopiskiem:
darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze
dla ośrodka w Piasecznie lub dla ośrodka w Górze Kalwarii.

WOLONTARIAT
Nasz ośrodek jest otwarty na współpracę z wolontariuszami, którzy chcieliby aktywnie wspomóc
nasze działania terapeutyczne, odbyć praktyki lub zdobyć doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi. Zakres i forma pomocy oraz odpowiednie terminy i godziny do indywidualnego
ustalenia z kierownikiem WTZ.
Wolontariusze mogą pomagać na wiele sposobów, np.
 wspierać terapię zajęciową w wybranych pracowniach np. w formie indywidualnej pracy z
wybranym uczestnikiem lub innej wskazanej przez terapeutę formie pomocy. Wolontariusz,
który zgłosiłby chęć pomocy w tym zakresie zostanie przeszkolony przez pracowników WTZ
(mile widziani studenci kierunków związanych z pracą z osobami niepełnosprawnymi,
aczkolwiek nie jest to konieczne),
 wspierać zajęcia terapeutyczne o charakterze ogólnorozwojowym,
 udzielać pomocy przy organizowaniu imprez integracyjno–kulturalnych np. wystaw, dni
otwartych, kiermaszów,
 poprowadzić zajęcia indywidualne lub w małych grupkach ucząc ich języków obcych,
 przybliżać naszym podopiecznym tajniki obsługi komputera,
 osoby grające na różnych instrumentach muzycznych lub interesujące się zagadnieniami
związanymi z terapią poprzez muzykę do pomocy przy prowadzeniu zajęć
muzykoterapeutycznych bądź do prowadzenia nauki gry na wybranych instrumentach
muzycznych czy tworzenia amatorskiego zespołu muzycznego,
 osoby interesujące się aktorstwem, dramą (mile widziani studenci szkół aktorskich) lub osoby
znające warsztat aktorski do prowadzenia zajęć z uczestnikami i pomoc przy organizowaniu
przedstawień np. jasełkowych,
 osoby znające ciekawe techniki artystyczne lub uzdolnione w różnych kierunkach
artystycznych np. malowanie, rzeźba,
 udzielić pomocy przy pracach konserwatorskich i drobnych naprawach,

 udzielić pomocy przy wdrażaniu nowych programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej np. poszukiwanie informacji o potencjalnych miejscach pracy, poszukiwania
pracodawców, udzielania pomocy i wsparcia uczestnikom odbywającym praktyki lub staże
zawodowe, a także asystowanie uczestnikom w trakcie szkoleń zawodowych.
Chętne osoby serdecznie zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej placówki.

Powrót do strony głównej